Błękitni Komorów - strona oficjalna

Strona klubowa
 • Wyniki ostatniej kolejki:
 • Wierzbianka Wierzbna - Puo Wiśniowa 2:2
 • Herbapol Stanowice - Zieloni Mrowiny 2:1
 • Błękitni Komorów - Orzeł Witoszów 0:1
 • Wodospad Zastruże - Piotrowice Świdnickie 1:8
 • Grom Panków - Błyskawica Kalno 2:0
 • Nysa Kłaczyna - Zryw Łażany 5:0
 • Tęcza Bolesławice - Płomień Dobromierz 6:0
 •        

Zegar

Logowanie

Statystyki drużyny

Losowa galeria

Turniej Piłki Halowej Młodzików (Witoszów 11.10.09r)
Ładowanie...

Treningi

wtorek - 17.00
 
czwartek -17.00
 


 

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Linki

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 50, wczoraj: 14
ogółem: 477 599

statystyki szczegółowe

Regulamin Rozgrywek

 

REGULAMIN ROZGRYWEK GMINNEJLIGI  HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Witoszów Dolny na sezon 2010/20011 r.

 

I. CEL ROZGRYWEK

 

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej halowej na terenie Gminy Wiejskiej Świdnica, wyłonienie najlepszej drużyny reprezentującej środowisko.

II. ORGANIZATOR

 1. Gminna Liga Halowej Piłki Nożnej  to halowe rozgrywki piłkarskie prowadzone na terenie powiatu świdnickiego. Uczestnikami HLPN mogą być: zawodnicy zgłoszeni przez kluby sportowe i stowarzyszenia działające na teranie Gminy Wiejskiej Świdnica.
 2. Organizatorem rozgrywek jest GLKS Świdnica i Gminny Ośrodek Kultury Sportu                 i Rekreacji zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.
 3. Do kompetencji Organizatora należy:
 4. podejmowanie decyzji dotyczących respektowania regulaminu i systemu rozgrywek,
 5. weryfikacja zawodników, meczów, kar i rozgrywek,
 6. rozpatrywanie odwołań
 7. W czasie sezonu zawodnicy będą poddawani weryfikacji, która będzie odbywała się na podstawie wcześniej złożonych list zawodników i dokumentu tożsamości zawodnika. Może to nastąpić przed, w trakcie lub bezpośrednio po każdym meczu. Organizator może weryfikować mecze i zawodników w dowolnym momencie trwania rozgrywek, jak również po ich zakończeniu. Do weryfikacji zawodników w czasie meczu upoważniony jest sędzia zawodów wraz z przedstawicielem Organizatora. Weryfikacja taka może zostać przeprowadzona z inicjatywy organizatora lub na wniosek kierownika drużyny. W przypadku braku listy zawodników i dokumentu tożsamości zespół zostaje ukarany walkowerem (5:0).
 8. Organizator ogranicza liczbę drużyn w danym sezonie do 12 zespołów. Jeśli zgłosi się więcej zespołów to w pierwszej kolejności będą przyjmowane drużyny uczestniczące w rozgrywkach w poprzednich sezonach, a wśród pozostałych o dopuszczeniu do rozgrywek zadecyduje kolejność zgłoszeń.
 9. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje Organizator.
 10. Ostateczny głos we wszelkich sprawach spornych należy do Organizatora.

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

 1. Rozgrywki prowadzone są w piątki w godz. od 17.00 do 19.00 i soboty od 16.30 do 20.00 zgodnie z ustalonym przez Organizatora terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn (godz. rozpoczęcia mogą ulec zmianie).
 2. Rozgrywki przeprowadzane są w hali sportowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  i Rekreacji  w Witoszowie Dolnym.

3.   Z uwagi na ograniczone możliwości dysponowania halą sportową nie ma możliwości przekładania    spotkań na inny termin.

4.   Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 minut po obowiązującym terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów. Zespół zostaje ukarany walkowerem (5:0).

5.    Skład drużyny należy podać na 15 minut przed rozpoczęciem meczu wypełniając protokół meczowy.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

 

 1. Każdy zespół zgłasza do rozgrywek listę zawodników z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę, którą jest Kierownik drużyny. Jedynie Kierownik drużyny jest upoważniony do zgłaszania do rozgrywek poszczególnych zawodników i występowania w imieniu drużyny do Organizatora. W razie nieobecności kierownika rolę tę pełni kapitan.
 2. Drużyny składają się maksymalnie z 25 zawodników, zgłoszonych wcześniej na „Liście zawodników” (stanowiącą załącznik nr.1 niniejszego regulaminu) występujących w jednolitych, ponumerowanych strojach. Do protokołu meczowego     (zał. Nr.3)wpisać można maksymalnie 12 zawodników.
 3. W przypadku, gdy obie drużyny posiadają stroje tego samego lub podobnego koloru, drużyną zobowiązaną do zmiany koszulek jest drużyna określona w terminarzu jako goście.
 4. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi mieć ukończone co najmniej 16 lat .
 5. W sezonie wszystkie drużyny rozegrają w lidze spotkania systemem „każdy                    z każdym”bez rundy rewanżowej.
 6. Za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, za porażkę 0.
 7. O miejscu drużyny w tabeli decydują kolejno:
 8. Ilość zdobytych punktów
 9. Korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami
 10. Korzystniejsza różnica bramek zdobytych i straconych we wszystkich spotkaniach ligowych.
 11. Większa ilość bramek zdobytych
 12. Dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi drużynami
 13. W wypadku trzech zainteresowanych drużyn - dodatkowa tabela
 14. W przypadku, gdy dwoma zespołami z jednakową ilością punktów są zespoły zajmujące I i II miejsce, stosuje się jedynie punkty a i b. Jeśli nie rozstrzygają one                       o kolejności zarządza się dodatkowy mecz.
 15. Drużyna, która nie stawiła się cztery razy do rozegrania zawodów w czasie sezonu zostaje z nich automatycznie wycofana. Jeśli drużyna rozegra 50% spotkań, to wyniki pozostają, a nierozegrane mecze uznane są za walkower.

 

 

 1. Za wstawienie do gry:
 2. Zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywającego karę dyskwalifikacji orzeka się walkower.
 3. Zawodnika grającego pod obcym nazwiskiem orzeka się walkower, karę odjęcia                5 punktów, a zawodnika i kierownika zawiesza się.
 4. Organizator rozgrywek nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas zawodów i nie ponosi odpowiedzialności za utratę zdrowia czy życia w czasie rozgrywania zawodów.  Na uczestnikach HLPN spoczywa obowiązek ubezpieczenia się i posiadania ważnych badań lekarskich zezwalających                 na grę, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kontuzje, urazy i problemy zdrowotne, itp. zawodników.
 5. Zapoznanie się z regulaminem a w szczególności z rozdziałem IV zawodnik poświadcza podpisując własnoręcznie „Listę zawodników” (zał. nr 1).
 6. Zawodnik niepełnoletni podpisuje „Listę zawodników” a ponadto jest zobowiązany posiadać oświadczenie (załącznik nr 2) podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. W każdym spotkaniu może uczestniczyć maksymalnie 12 zawodników każdej drużyny.

15. O dopuszczeniu zawodnika do gry decyduje sędzia zawodów . Postanowienie takie jest ostateczne, a złamanie zakazu gry powoduje przyznanie walkowera dla drużyny przeciwnej.

16.  Zmiany składów

 1. Zawodnik może  grać wyłącznie w jednej drużynie  ligi.
 2. Zawodnik może grać w różnych drużynach w innych ligach.
 3. Można wypożyczyć zawodnika do innej drużyny w  lidze pod warunkiem, że nie rozegrał on żadnego meczu w  lidze w innej drużynie.
 4. Aby zawodnik mógł być dopuszczony do zawodów musi być formalnie zgłoszony                do drużyny.
 5. W przypadkach losowych Organizatorzy mogą wyrazić zgodę na wymianę większej ilości zawodników w drużynie lub zmianę terminu zgłoszenia nowych zawodników.

 

V. PRZEPISY

 

1. W rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej Organizator przyjmuje przepisy gry zatwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej - Komisję d.s. Futsalu (http://www.futsal/przepisy.htm) z zastrzeżeniem, że czas gry wynosi 2 x 20 minut, przy czym czas zatrzymywany jest automatycznie w następujących sytuacjach :

a. wykopnięcie piłki na trybuny

b. wykopnięcie piłki na korytarz prowadzący do szatni

c. przerwa na żądanie trenera ( 1 min.)

d. rzut karny

e. przedłużany rzut karny

f.  groźna kontuzja i konieczność udzielenia pomocy lekarskiej

g. na prośbę sędziego zawodów

 

VI. SANKCJE I WYMIARY KAR

 

W rozgrywkach Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej obowiązują kary ustalone przez Organizatora.

Kary

 1. Sędzia może ukarać zawodnika karą:1 minuty lub 2 minut, żółtą lub czerwoną kartką (równoznaczną z karą meczu dla zawodnika - drużyna przez 4 minuty gra                           w osłabieniu bez względu na ilość straconych bramek).
 2. Zawodnik powraca na boisko po wyraźnym wskazaniu sędziego.
 3. Drużyna gra w osłabieniu przez okres trwania kary - w przypadku utraty bramki przez drużynę grającą w osłabieniu zawodnik powraca na boisko (nie dotyczy przewinień ukaranych czerwoną kartką). Gdy podyktowane kary czasowe dla zawodników obu drużyn miały charakter dyscyplinarny (nie za faul) to obie drużyny grają w osłabieniu do końca kary (nawet w przypadku zdobycia bramki)
 4. Sędzia może ukarać karą czasową odłożoną, w przypadku, gdy na boisku pozostałoby tylko 2 zawodników drużyny plus bramkarz.
 5. Kary czasowe o charakterze obligatoryjnym przewidziane są za:
  • wślizg - 1 minuta i żółta kartka
  • celowe zagranie piłki ręką - 1 minuta i żółta kartka
  • faul taktyczny, tzn. sfaulowanie przeciwnika wychodzącego na czystą pozycję brutalne zagranie - 2 minuty i żółta kartka
  • uderzenie przeciwnika - czerwona kartka,
  • zachowanie prowokacyjne - czerwona kartka.
  • obraźliwe gesty lub słowa, (wywołanie, udział w bójce), itp. - czerwona kartka
  • Bramkarz może blokować nogami strzał lub podanie piłki w obrębie pola karnego.
  • Za wślizg zawodnika z pola w obrębie pola karnego sędzia dyktuje rzut karny i karę 1 minuty oraz żółtą kartkę dla zawodnika (jeżeli po rzucie karnym padnie bramka zawodnik powraca na boisko - nie dotyczy sytuacji, w której zawodnik otrzyma czerwoną kartkę).
  • Nie jest uważane za wślizg zagranie, gdy w promieniu 2 metrów nie znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej a zawodnik "przecina" tylko tor piłki.
  • Zawodnik ukarany czerwoną kartką ponosi karę:
  • Pierwsza czerwona kartka - kara meczu i absencja w następnej kolejce.
  • Druga (i każda kolejna) czerwona kartka - kara meczu, i absencja w dwóch następnych kolejkach.
  • Sędzia jest zobowiązany do złożenia pisemnego sprawozdania z meczu,                   w którym ukarał zawodnika(-ów) czerwoną kartką i przekazania go Organizatorom.
  • Organizator na pisemny wniosek kapitana drużyny może anulować czerwoną kartkę, gdy w sposób ewidentny była ona pomyłką sędziego. Wniosek uzasadniający anulowanie czerwonej kartki zgłasza kapitan drużyny                        nie później niż 1 godzinę po zakończeniu spotkania wręczając go sędziemu lub organizatorowi (lub upoważnionemu przedstawicielowi organizatora).                    Po upływie tego czasu wnioski nie są przyjmowane.
  • Organizator może zdyskwalifikować zawodnika (bądź drużynę), gdy jego zachowanie rażąco narusza zasady sportowej rywalizacji lub stwarza zagrożenie dla pozostałych uczestników HLPN.
  • Od decyzji Organizatorów przysługuje odwołanie w trybie pisemnym, wymagane jest ponowne uzasadnienie odwołania i podanie nowych przesłanek w sprawie. Druga decyzja Organizatorów w tej samej sprawie jest ostateczna.

 

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Nagrody:
 2. za zdobycie pierwszych trzech miejsc zespoły otrzymają: puchary, dyplomy.
 3. indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek otrzymuje: statuetkę, dyplom.
 4. indywidualnie „najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje: statuetkę, dyplom.
 5. zespół ,,fair play” otrzymuje statuetkę oraz dyplom
 6. Ze względów organizacyjnych (koszty hali, opłat sędziowskich) obowiązuje opłata wpisowego w wysokości 600 złotych od drużyny, płatne w kasie GLKS w całości do dnia rozgrywek. Zespół, który nie opłaci wpisowego we wskazanym terminie nie zostanie dopuszczony do rywalizacji. Zespołowi, który opłacił wpisowe do rozgrywek, a następnie wycofał się w ich trakcie nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy.
 7. W ramach wpisowego Organizator zapewnia:
 8. Halę sportową
 9. Obsadę sędziowską
 10. Nagrody, dyplomy
 11. Zabezpieczenie medyczne
 12. Szatnie z możliwością korzystania z natrysków
 13. Piłki do rozgrywania spotkań

.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas trwania rozgrywek i za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 2. Za usterki stwierdzone w szatniach finansową odpowiedzialność ponoszą kierownicy drużyny.
 3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, piwa oraz palenia papierosów                        w szatniach i na terenie hali sportowej.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 5. Wszyscy uczestnicy rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej Halowej zobowiązani                          są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR – ZAŁĄCZNIK nr.1

 

 

LISTA ZGŁOSZENIOWA

DO ROZGRYWEK

GMINNEJLIGI  HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Witoszów Dolny na sezon 2010/20011 r.

 

 

DRUŻYNA ................................................................................

 

 

Lp.

Imię i nazwisko zawodnika

Data urodzenia

Podpis zawodnika

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

Wyżej wymienieni zawodnicy  zostali zapoznani z regulaminem rozgrywek oraz posiadają ważne badania lekarskie upoważniające do gry w piłkę nożna halową.

Poświadczenie nieprawdy w przypadku nieszczęśliwych wypadków i ich następstw może skutkować odpowiedzialnością cywilno - prawną.

 

 

..................................................                                                            ........................................

Kierownik drużyny                                                                                       Prezes klubu

 

WZÓR – ZAŁĄCZNIK nr.3

 

PROTOKÓŁ MECZOWY - LISTA ZAWODNIKÓW

 

..........................................................................................................................

(Nazwa drużyny)

Biorących udział w meczu

 GMINNEJLIGI  HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Witoszów Dolny

.............................................................................

(Data rozgrywanego meczu)

Pomiędzy drużynami

 

..................................................................         :         ................................................................

Nr.

Zaw.

Imię Nazwisko

Podpis zaw.

UWAGI

Strzelone bramki, faule, kary

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

                                 Gospodarze                                                                                                                 Goście 

 

Sędzia: 1....................................................................           2. ...................................................................................

Sędzia techniczny:  ..............................................................................................

 

WYNIK  MECZU:   ....................        :        ...........................   DLA:.....................................................................

 

 

KIEROWNIK DRUŻYNY:...............................................................................                  ..............................

                                                           (Imię Nazwisko).                                                                   (podpis)

UWAGI SĘDZIÓW PO MECZU: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

PODPIS SĘDZIEGO (1) ...................................................................

 

 

WZÓR – ZAŁĄCZNIK nr.2

 

                                                                                                                   .........................................................

.............................................................                                                                   (MIEJSCOWOŚĆ – DATA)

(imie nazwisko – rodzica /opiekuna prawnego)

 

.......................................................................

                 (adres zamieszkania)

 

.....................................................................

                            (PESEL)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Rodzica/ opiekuna prawnego- zawodnika niepełnoletniego.

 

Wyrażam zgodę na grę w drużynie ...............................................

(nazwa drużyny)

mojego syna ......................................................

(imię nazwisko)

ur.........................................   zam. ........................................................

 

w rozgrywkachGminnej Halowej Piłki Nożnej  w Witoszowie Dolnym

sezon 2010/2011.

 

 

...............................................................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego)


 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Ostatnie spotkanie

Błękitni KomorówOrzeł Witoszów
Błękitni Komorów 0:1 Orzeł Witoszów
2012-06-10, 11:00:00
     
oceny zawodników »

Ankiety

Na Jakie Miejsce Stać Błękitnych w sezonie 2012/13 ?

Wyniki

Ostatnia kolejka 30
Wierzbianka Wierzbna 2:2 Puo Wiśniowa
Herbapol Stanowice 2:1 Zieloni Mrowiny
Błękitni Komorów 0:1 Orzeł Witoszów
Wodospad Zastruże 1:8 Piotrowice Świdnickie
Grom Panków 2:0 Błyskawica Kalno
Nysa Kłaczyna 5:0 Zryw Łażany
Tęcza Bolesławice 6:0 Płomień Dobromierz

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Kalendarium

10

12-2018

pon.

11

12-2018

wtorek

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. ReVoX. 142
2. dawidzerka 120
3. pastii19 106
4. Siwek419 104
5. blekitnystoper 95
6. daniel1231 62
7. start234 55
8. romson13 27
9. lysy101 25
10. scooby3 10

Sport.pl